Social trading

Het begrip social trading heeft met name de laatste jaren flink wat terrein gewonnen op het gebied van bekendheid. Middels social trading kun je als belegger de ontwikkelingen, acties en strategieën van andere beleggers inzien en zelfs volgen! Minder succesvolle strategieën daarentegen kunnen eenvoudig vermeden worden. Onder het motto van 'waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden' kun je zodoende de fijne kneepjes leren van de absolute experts. Om een strategie te kunnen volgen dien je echter wel vaak een bepaald bedrag te bepalen.

De opzet van social trading

De opzet van social trading is in principe vrij simpel. Iedere transactie die online gedaan wordt, zal bijgehouden worden op het handelsplatform. Hiermee kan het aanbod traders ingedeeld worden op basis van aspecten als winst en verlies. Op basis van deze gegevens kun je zelf een indeling maken van mensen die je wel of juist niet wilt volgen op basis van hun reeds behaalde resultaten.

Mogelijkheden met social trading

Het gebruik van social trading kan gezien worden als een extra ingang in de complexe financiële markt. Door middel van social trading kunnen er meer mensen betrokken worden bij het beleggingsproces. Op deze wijze is het mogelijk voor beleggers wereldwijd om zich aan te sluiten bij zogeheten social trading netwerken. Op deze netwerken kunnen onder andere inzichten, ervaringen en succesvolle transacties met elkaar gedeeld worden. Op deze wijze dient een social trading onder andere te voorzien in een consistente toename van het aantal succesvolle handelaren. Ook wordt het mogelijk om snel en efficiënt in contact te treden met andere handelaren verspreidt over de hele wereld.

Vormen van social trading

Binnen social trading valt het onderscheid te maken in self-trade en auto-trade. Bij self-trade maakt de handelaar zelf zijn eigen beslissingen en transacties. Bij de andere vorm, auto-trade, kies je ervoor om een andere handelaar te volgen en de door hem gebruikte strategie te kopiëren. Door middel van een social trading netwerk kun je niet alleen informatie analyseren. Ook actuele markten kunnen ingezien worden. Hier kun je reageren op acties van andere beleggers en succesvolle beleggers volgen. Wanneer een andere belegger besluit om jouw handelsstrategie te kopiëren zul je hier automatisch een transactie voor ontvangen!