De IFO index

De IFO index, afkomstig uit Duitsland, is een vragenonderzoek ontwikkeld door zakenmannen die momenteel aan de top van hun eigen onderneming staan en zodoende dus ook aan de top van de Duitse Economie. De vragenlijst is ontwikkeld om onder andere de economische kracht van de economie van een bepaald land te kunnen meten. Het achterliggende doel van het onderzoek is om te kijken wat de absolute top vindt van algemene economische factoren en het feit dat alles afgeleidt is van data. Tot deze data behoren voornamelijk aankopen en bestellingen. Aan de hand van deze data kan uiteindelijk geconcludeerd worden of alle factoren er tezamen voor zorgen dat de economie van een land zal gaan groeien of krimpen.

Het belang van de IFO index

De index wordt als zéér belangrijk gezien. Dit vanwege het feit dat de index het mogelijk maakt om te helpen bij het geven van een projectie voor de economische conjunctuur van dat moment. De investeerders kijken gezamenlijk naar hoe de index invloed uit kan gaan oefenen op de toekomst. Dit gezien het feit dat het uiteindelijke rapport van toepassing is op iedere economische sector. Zodoende krijgt iedere investeerder een blik op welke sector naar verwachting zal gaan groeien of krimpen. Hier kan vervolgens passend naar gehandeld worden.

Ondanks dat de index voornamelijk dient als vragenonderzoek dat wordt voorzien van meningen uit het senior management, kunnen resultaten die eruit voortkomen niet worden genegeerd. Dit vanwege het feit dat de gegeven meningen zijn gebaseerd op eigen data. De toekomst wordt op deze wijze voorspeld door de partijen die onderdeel zijn van de reeds genoemde 'toekomst'.

Het berekenen van de waarde

De waarde van de IFO index is berekend door het IFO instituut. Het instituut is gelegen in Bavaria in de Universiteit van Monaco. Voor een zo gedetailleerd mogelijk onderzoek zijn 7000 bedrijven, verdeeld over meerdere economische sectoren benaderd. Middels dit onderzoek is aan de topmannen van iedere onderneming gevraagd naar de mening over economische activiteiten binnen hun sector. De index bepaalt zodoende de wijze waarop sommige valuta gedragingen plaatsvinden.

Terug naar overzicht