Privacy & Disclaimer InternetForex.nl

De website van InternetForex.nl is uiterst doordacht en zorgvuldig opgericht. Het gebruik van gegevens van bezoekers van onze website wordt nauwlettend gecontroleerd en ook persoonlijke informatie is ten allen tijden goed beveiligd op onze website.

Bovendien kunnen er geen rechten worden ontleend aan InternetForex.nl voor de door ons gedeelde informatie. Daarnaast is het ten strengste verboden om zowel het beeldmateriaal als de informatie die in het bezit is van het auteursrecht, te openbaren, archiveren of te verspreiden zonder dat InternetForex.nl hier toestemming voor heeft gegeven.

Privacy

Wanneer u de website bezoekt kunt u ervoor kiezen om contact op te nemen met het team van InternetForex.nl. Zodra u dit doet laat u persoonlijke informatie in de vorm van uw e-mailadres achter op de website. InternetForex.nl garandeert u dat deze informatie uitsluitend gebruikt zal worden voor marketinggerelateerde doeleinden. Zodoende heeft InternetForex de mogelijkheid om u te benaderen op het gebied van relevante informatie. Zodra u besluit uw persoonsgegevens in te voeren wordt er ingestemd met het mogelijke gebruik van persoonlijke informatie.

Aansprakelijkheid

InternetForex.nl is met de best denkbare zorg samengesteld en ingericht. Desondanks kan InternetForex niet aansprakelijk worden gesteld voor zowel de compleetheid als de juistheid van de informatie die op de website gedeeld wordt. InternetForex kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade die geleden wordt als gevolg van beslissingen die worden genomen of daden die worden uitgevoerd aan de hand van de door ons gedeelde informatie. Deze Privacy & Disclaimer heeft uitsluitend betrekking op de website van InternetForex.nl

Daarnaast beschikt InternetForex ten alle tijden over het recht om deze Privacy & Disclaimer te wijzigen op het moment dat er veranderingen plaatsvinden in de wet die eventueel van toepassing kunnen zijn op de situatie van InternetForex. Tot slot beschikt InternetForex over het recht om de content op deze website op ieder gewenst moment aan te passen.