Forex trends

Wanneer we focussen op de belangrijkste trends van morgen vallen enkele zaken op. In dit artikel wordt stilgestaan bij mogelijke forex trends van de toekomst. Zo valt op dat met name de grotere valuta's mooie uitdagingen met zich mee zullen brengen. Er vinden testen plaats omtrent hóe ver een bepaalde valuta kan gaan op het gebied van ondersteuning en verzet. De samenhang of het verschil tussen beide aspecten geeft inzicht hoe de relatie tussen koper en verkoper zal zijn.

Verzet of ondersteuning?

Het is belangrijk om te onthouden dat zodra een bepaalde valuta zich binnen de verzet- of ondersteuningsfase bevindt, dit met een zekere reden zal zijn. Een valuta paar reageert namelijk op de basale economie en de mogelijke vooruitzichten op het gebied van groei of inflatie. Zodra een valuta ergens de denkbeeldige 'grens' doorbreekt en van verzet naar ondersteuning of van ondersteuning naar verzet gaat, zijn de meest geschikte momenten om te kopen of verkopen.

Op ieder potje past een dekseltje!

Hieronder worden enkele adviezen gegeven per valuta paar. Zodoende kun je per paar gebruik maken van mogelijk, bruikbare adviezen.

 • USD / CHF
  Het bovenstaande valutapaar is de tegenpool van het valutapaar EUR / USD. Binnen dit paar wordt de zwakheid van de Dollar van de afgelopen periode duidelijk. Zodra er slecht, economisch, nieuws blijft volgen uit de Verenigde Staten kan dit ertoe leiden dat het valutapaar het niveau van ondersteuning bereikt.
 • USD/CAD
  De best mogelijke strategie binnen dit valutapaar is om over te gaan tot verkoop zodra er zich fouten voordoen binnen de 4-uurs chart.
 • EUR/USD
  Bovengenoemd valutapaar kan gezien worden als een absolute uitdaging. De vooruitzichten hebben met name betrekking op voorzichtigheid. Als handelaar zul je dit paar nauwlettend in de gaten moeten houden. Dit om een mogelijke uitbraak te kunnen bevestigen en tevens te begrijpen dat op dit niveau met name verkocht moet worden.
 • AUD/USD
  Zodra je op een hoger niveau wilt instappen, vraagt dit valutapaar om uiterste bedachtzaamheid. Dit omdat naar verwachting dit paar een heuse comeback zal maken!
 • USD / JPY
  Het valutapaar nadert het ondersteuningsniveau. Het anticiperen op een mogelijke uitbraak is zodoende de meest geschikte strategie binnen dit valutapaar.
 • GBP / USD
  De handelaren binnen dit valutapaar wachten op een terugtrekking. Het is als belegger zodoende verstandig om hier niet tegenin te gaan.

Tot slot kan geconcludeerd worden dat vrijwel ieder valutapaar wel zijn eigen kenmerken en meest geschikte strategieën kent.

Terug naar overzicht